sec.amc.nl offline

Toegang tot sec.amc.nl is niet meer mogelijk!
Vanaf dinsdag 2 oktober 2018 is sec.amc.nl niet meer beschikbaar voor externe toegang.
De medische bibliotheek ia extern bereikbaar via mijnwerkplek.amc.nl
(Zie hiervoor ook Externe Toegang in de Dienstengids op Intranet).
Heeft u vragen over het uitschakelen van sec.amc.nl stuurt u dan een mail naar de ISD: isd@amc.nl

From October 2, 2018 is sec.amc.nl no longer be available for remote access.
AMC employees can access the CDW remotely through mijnwerkplek.amc.nl.
For questions regarding this change please send an e-mail to isd@amc.nl